Bestuur


  •  Voorzitter:   Dhr. D.J. Wijkstra                            Tel. 050-3093544                                                                                  email: voorzitter@psog.nl
  • Secretaris:            Dhr. A.J. Maat                          Tel. 0594-212617                                                                                    email: secretaris@psog.nl
  • Penningmeester: Dhr. H.K. Helwerda                 Tel. 0596-622646                                                                                  email: penningmeester@psog.nl
  • Alg.bestuurslid:    Dhr. H.Koning                        Tel. 050-3010884                                                                                   email: adjunct@psog.nl
  • Bibliothecaris:  Mw. Mieke Groen                       Tel. 0592-214019                                                                                 email: bibliothecaris@psog.nl

Wilt U een concert aanvragen of heeft U vragen omtrent een concert. Stuur via CONTACT een email naar het bestuur.