Bestuur


  •  Voorzitter:   Dhr. D.J. Wijkstra                            Tel. 050-3093544                                                                                  email: voorzitter@psog.nl
  • Secretaris :    Dhr. H. Bloemhoff                          Tel. 0598-431579                                                                                  email: secretaris@psog.nl
  • Penningmeester: Dhr. H.K. Helwerda                 Tel. 0596-622646                                                                                  email: penningmeester@psog.nl
  • Alg.bestuurslid:    Dhr. H.Koning                        Tel. 050-3010884                                                                                   email: adjunct@psog.nl
  • Bibliothecaris:  Dhr. J.Snoeijer                            Tel. 050-3013229                                                                                    email: bibliothecaris@psog.nl

Wilt U een concert aanvragen of heeft U vragen omtrent een concert. Stuur via CONTACT een email naar onze secretaris.